Kørsel med følgebil / ledsagerbil

Ved meget bredde eller lange transporter skal der anvendes ledsagerbil. Bilen er bygget op og indrettet iht. Særtransportbekendtgørelsens forskrifter og vi har erfarne chauffører til den.